Vad är superwise.net?

superwise.net är ett nätverkskoncept för tunna klienter. Lösningar med tunna klienter associeras av de flesta med egenskaper som lågt underhåll, låga kostnader, standard teknik, enkel administration, etc.

superwise.net sammanfattar alla dessa egenskaper med tre grundläggande regler eller principer för att granska en lösning med tunna klienter. De tre tumreglerna är:

En lösning med tunna klienter måste uppfylla alla dessa tre regler för att kunna betraktas som en äkta lösning för tunna klienter.

Tunna klienter är en växande marknad. Många lösningar som presenteras innebär långt ifrån tunna klienter, men det kanske inte är uppenbart vid en första anblick. Syftet med superwise.net är att hjälpa dig genom den djungel av lösningar med så kallade tunna klienter. Använd de tre tumreglerna för att utvärdera de flesta teknologierna.

superwise.net är ett helhetskoncept runt tunna klienter och nätverksdatorer. En äkta lösning med tunna klienter berör såväl mjukvara som hårdvara, klienter som servrar och operativsystem såväl som applikationer.