Regel 2:
Ingen sluten teknik

Teknik byggd på öppen standard

Inga leverantörsspecifika protokoll ska användas på nätverket. Ingen leverantörsunik mjukvara ska användas. Ingen leverantörsspecifik hårdvara ska behövas. Sluten teknologi begränsar antalet tillverkare, och - varken kostnader eller teknologi gynnas av monopol.

Ett lysande exempel på konsekvenserna av leverantörsspecifik teknologi är Active-X. Många lösningar för tunna klienter använder web-baserad teknologi so inkluderar Active-X objekt. Active-X är en teknologi specific för Microsoft, och genom att använda en sådan lösning begränsar man antalet möjliga operatvsystem för klienterna till enbart en leverantör. Exempel på opertivsystem som inte kan använda Active-X är samtliga varianter av Unix, MacOS, OS/2, BeOS, etc.

Ingen användare vill hållas gisslan av någon leverantör.

Förenklat underhåll

Öppen standard förenklar underhåll och felsökning, eftersom det finns en uppsjö tillgängliga verktyg och hjälpmedel. Likaså är kunskapen om öppna standarder betydligt mer spridd än om leverantörsspecifika lösningar.

Låg ägandekostnad

Leverantörsspecifika lösningar har ofta sitt pris. Kostnaden för sådana lösningar är oftast betydligt högre än för lösningar som bygger på öppen standard. Kostnaden styrs inte enbart av licensförfarande. Andra faktorer, som begränsad tillgång för komponenter och support, påverkar också kostnaderna. Tyvärr glöms dessa faktorer oftast bort.