Regel 3:
Inga klientkostnader

Rubriken kan behöva ett förtydligande. De klientrelaterade kostnaderna är troligen det mest diskuterade och förvirrade ämnet. En del (oftast kunder) säger att en tunn klienter ska vara billigt, medan andra (oftast leverantörer) kontrar med att allt har sitt pris.

superwise.net säger att hårdvaran för en klient tillåts ha en skälig kostnad, medan mjukvara ska vara fri i största möjliga utsträckning.

Klienthårdvara - billig

Naturligtvis är hårdvaran för klienter inte gratis, men den ska vara billig. Detta beror på det enkla faktum att inga avancerade komponenter behövs. Följer man tumreglen om ingen sluten teknik och enbart använder standardkomponenter ska priset för en tunn klient vara cirka hälften av priset på en ordinär skrivbordsdator.

Klientmjukvara - fri

Skönheten med lösningar baserade på tunna klienter är att de eliminerar en betydande del installerad mjukvara. Detta är ett orosmoln för många mjukvaruleverantörer som strävar efter att hitta nya vägar att ta betalt. En vanlig trend är att flytta licenskostnaderna för en klient till servern. Genom att göra det anser man sig kunna marknadföra sin lösning som tunn, eftersom klienterna är "gratis". Istället ökar kostnaden för licenskostnaderna på server i takt med antalet klienter. Detta är enbart ett marknadföringstrick för att undvika det faktum att en lösning med tunna klienter inte behöver lika mycket mjukvara. Dessutom är detta något som är förvirrande för många användare, eftersom kostnaderna inte blir så låga som man kanske väntat sig.

Det ska inte finnas några klientlicenser för varken opertivsystem eller mjukvara, varken på klienten eller servern. Principen med klientlicenser är att kostnaden ökar med antalet klienter. Beroende på användning finns det ibland ingen fri mjukvara att tillgå. I de fallen kan man behöva betala för server , men i detta ska i så fall vara ett fast pris som inte beror av antalet klienter som ska betjänas.

100% kostnadskontroll

På grund av förvirringen med kostnaderna som nämns ovan upplever många användare att de inte har kontroll över totalkostnaderna trots att de valt en lösning med tunna klienten. Genom att efterleva tumregeln Inga klientkostnader kan man skaffa sig 100% kontroll över sina kostnader.

Man undviker dessutom förvirrande licensieringförfaranden som kan överraska en vacker dag.