Regel 1:
Ingen lokal lagring

En av de grundläggande idéerna med tunna klienter är att ingen information ska lagras lokalt på klienten. För att kunna förenkla administration och underhåll vill man inte ha någonting på klienten, ingen information, ingen mjukvara och heller inget operativsystem.

Ingen lokal mjukvara

Det ska inte finnas någon mjukvara installerad lokalt på klienterna. Detta är fundamentalt för tunna klienter. Mjukvara behöver underhåll, uppgraderingar, service packar, etc. Multiplicera sedan med antalet klienter för att få en helhetsbild.

Inget lokalt operativsystem

Vad är skillnaden mellan ett opertivsystem och mjukvara? Ingen, ett operativsystem är inget annat än ännu en mjukvara som ska underhållas. En lösning för tunna klienter som innebär ett lokalt operativsystem på klienterna kan inte betraktas som seriös.

Ingen lokal hårddisk

Givet att vi inte ska någon lokal mjukvara eller något lokalt operativsystem, vad har vi då för nytta av en lokal hårddisk? Exakt, man behöver ingen lokal hårddisk. Således ska en tunn klient inte ha någon form av lokal hårddisk. En lokal hårddisk är ett säkert tecken på lokal lagring med påföljande underhåll. Detta gäller alla typer av hårddiskar, t.ex flash-diskar och minnekort.

Vidare så är hårddiskar troligen de mest känsliga hårdvarukomponenterna i datorer. Genom att inte ha hårddiskar på sina klienter ökar man både tillförlitlighet och livslängd avsevärt.

Inget underhåll på klienterna

"Zero Administration" (inget underhåll) är ett annat modeuttryck som en större mjukvaruleverantör hittat på. Genom att inte lagra något logalt på klienterna har man uppnått den verkliga innebörden av Zero Administration för alla sina klienter. Den enda typ av uppmärksamhet en tunn klient kan behöva är om någon av misstag dragit ur sladden.

Ökad säkerhet

Genom att anamma principen för ingen lokal lagring eliminerar man en hel uppsjö potentiella säkerhetsluckor i sitt nätverk. Varje klient med lokal lagring representerar ett möjligt offer för både virus och inkräktare. Utan lokal lagring på klienterna kan man koncentrera alla förebyggande åtgärder till servern.