Tunna klienter - ännu ett modeord

Tunna klienter har varit ett hett område de senaste åren, men fortfarande har det inte slagit igenom på bred front. Det kommer att förändras, troligen inte över enn natt, men så småningom. Det finns många leverantörer, av både mjukvara och hårdvara, som levererar någon form av lösning med tunna klienter. Tyvärr, används begreppet tunna klienter så vidlyftigt att dess verkliga innebörd håller på att tyna bort.

De viktigare orsakerna till denna avvikelse är både tekniska och ekonomiska. Medan intresset för tunna klienter är högt, så är det många leverantörer som fortfarande inte kan erbjuda teknik som lever upp till begreppet tunna klienter. Istället ändrar man befintliga produkter så de framstår som tunna, men det kan vara en illussion.

Den ekonomiska orsakerna att tänja på begreppet tunna klienter härrör från det faktum att basen av installerad mjukvara minskar drastiskt med denna teknologi. Mjukvaruleverantörer tenderar att hitta på nya principer för licensiering så de kan behålla sina intäkter, trots att tekniken är betydligt billigare.